Składka członkowska IPA za 2017

Szanowne koleżanki i koledzy.
Prezydium Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej IPA dysponuje już legitymacjami członkowskimi na 2017 rok. Składki można wpłacać w siedzibie Regionu lub na rachunek bankowy: 47 8642 1155 2015 1506 0396 0001 Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/Przemyśl. Tytuł wpłaty „składka 2017”. Wysokość składki bez zmian- 100 zł.

Może Ci się również spodoba