Władze światowe

Międzynarodowa Rada  Wykonawcza (IEB)  Zarząd Światowy wybrany przez 64-ty Światowy Kongres IPA
8-13  października 2018 roku w Dubrovniku – Chorwacja

Prezydent

Pierre-Martin MOULIN (Szwajcaria)

Wiceprezydent

Kyriakos Karkalis (Grecja)

Przewodniczący Komisji Socjalno-Kulturalnej (CSCC)

Sekretarz Generalny

May-Britt RINALDO RONNEBRO (Szwecja)

Einar Guoberg Jonsson

Przewodniczący Komisji d/s Kontaktów Zagranicznych (CERC)

Demetris Demetriou (Cypr)

Przewodniczący Komisji Zawodowej (CPC)

Szef Międzynarodowego Centrum Administracyjnego (IAC)

Stephen CROCKARD (Wielka Brytania)

Skarbnik

Michael Walsh (Irlandia)

Skarbnik d/s Socjalnych

Martin Hoffmann (Austria)

Rewident wewnętrzny (audytor)

Nicole Kikcio (Kanada)

Rewident wewnętrzny (audytor)

Fred Boyd (Wielka Brytania)