Władze światowe

Miedzynarodowa Rada Wykonawcza (IEB)  Zarząd Światowy wybrana przez XXI Światowy Kongres IPA 14-8 października 2015 roku w Limassol – Cypr

Prezydent

Pierre-Martin MOULIN (Szwajcaria)

Po raz pierwszy wybrany do IEB, maj 2003 r.

I Wiceprezydent

Sharon GAL (Izrael)

Przewodnicząca Komisji Społeczno-Kulturalnej (ISCC)
Po raz pierwszy wybrana do IEB, wrzesień 2009

Sekretarz Generalny

Pełni obowiązki:
Stephen CROCKARD (Wielka Brytania)
GANKIN

Aleksiej GANKIN  (Rosja)

Przewodniczący Międzynarodowej Komisji Stosunków Zewnętrznych
Po raz pierwszy wybrany do IEB, październik 2015
RINALDO

Maj-Britt RINALDO (Szwecja)

Przewodnicząca Międzynarodowej Komisji Zawodowej (IPC)
Przedstawiciel IEB w IBZ Gimborn.
Po raz pierwszy wybrana do IEB, październik 2015
CROCKARD

Szef Międzynarodowego Centrum Administracyjnego (IAC)

Stephen CROCKARD (Wielka Brytania)

Po raz pierwszy wybrany do IEB, wrzesień 2009

Skarbnik

Romain MINY (Luxembourg)

Po raz pierwszy wybrany do IEB, maj 2000
 GABRUTSCH

Skarbnik Socjalny

Wolfgang GABRUTSCH (Austria)

WALSH

Rewident wewnętrzny (audytor)

Michael WALSH (Irlandia)

DEMETRIOUS

Rewident wewnętrzny (audytor)

Demetris DEMETRIOUS   (Cypr)