Władze
adres e-mail : region@ipaprzemysl.pl

 

 

Lp

Pełniona funkcja

Nazwisko i imię

Telefon mobilny

Adres e-mail

1.

Przewodniczący

Faber Jan

667 666 090 #

przewodniczacy@ipaprzemysl.pl

2.

Sekretarz

Lichacz Leszek

508 378 502

sekretarz@ipaprzemysl.pl

3.

Skarbnik

Fejdasz Alicja

603 859 154

skarbnik@ipaprzemysl.pl

4.

Członek Prezydium

Chamera Marek

607 494 096

zarzad1@ipaprzemysl.pl

5.

Członek Prezydium

Janicki Robert

784 438 968

zarzad2@ipaprzemysl.pl

6.

Członek Prezydium

Gumienny Mariusz

501 779 279

zarzad3@ipaprzemysl.pl

7.

Przewodniczący

Hajduk Marek

667 661 689 #

rewizyjna1@ipaprzemysl.pl

8.

Członek KR

Lechowicz Leszek

665 322 829

rewizyjna2@ipaprzemysl.pl

9.

Członek KR

Zioło Ryszard

693 249 997

rewizyjna3@ipaprzemysl.pl

 

 

 

 

Ostatnie wybory odbyły się 6 września 2013 roku