SKŁADKA CZŁONKOWSKA IPA ZA 2019

Szanowne Koleżanki i Koledzy Przemyskiego Regionu IPA.
Prezydium Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej IPA dysponuje już legitymacjami członkowskimi na 2019 rok. Składkę można wpłacać w siedzibie Regionu lub na rachunek bankowy: 04 1090 2750 0000 0001 3709 8244, Santander Bank Polska O/Przemyśl. Tytuł wpłaty „Składka 2019”. Wysokość składki bez zmian- 100 zł. Termin opłacenia składki – do 31 marca.

Może Ci się również spodoba