16 maja Święto Straży Granicznej – Życzenia IPA

Z okazji obchodzonego jubileuszu 25 lecia powstania Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej składam Koleżankom i Kolegom, członkom Przemyskiego Regionu IPA wywodzącym się ze Straży Granicznej najserdeczniejsze gratulacje oraz słowa uznania. Serdeczne życzenia kieruję również do Koleżanek i Kolegów z Bieszczadzkiego Regionu IPA.
Korzystając z okazji życzę wszystkim satysfakcji z przynależności do tak ważnego i prestiżowego stowarzyszenia jakim jest International Police Association, wielu inicjatyw, które wpłyną korzystnie na łączące koleżeńskie i zawodowe relacje oraz przyczynią się do jeszcze lepszego współdziałania służb.
Święto Straży Granicznej to czas awansów, wyróżnień i odznaczeń za wytężoną, wieloletnią służbę i działalność społeczną. Wszystkim uhonorowanym, awansowanym i odznaczanym Koleżankom i Kolegom pragnę złożyć serdeczne gratulacje oraz wyrazy uznania. Niech te wyróżnienia będą dla Was nie tylko podziękowaniem, ale także zachętą do kolejnych działań w służbie Ojczyźnie i człowiekowi oraz pracy na rzecz integracji środowiska podkarpackich policjantów i strażników granicznych.
W tym szczególnym dniu pragnę złożyć Wszystkim Funkcjonariuszkom, Funkcjonariuszom i Pracownikom Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej życzenia zrealizowania wszystkich planów, wielu sukcesów w życiu zawodowym oraz satysfakcji ze służby, a także wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Życzę dobrego świętowania.

Jan Faber
Przewodniczący Przemyskiego Regionu

Możesz również polubić…