ADAM PIETRZKIEWICZ „POLICJA PAŃSTWOWA REGIONU KROŚNIEŃSKIEGO OKRĘGU LWOWSKIEGO”

Z przyjemnością przedstawiamy informację o publikacji 425 stronicowej monografii funkcjonowania Policji Państwowej na ziemi krośnieńskiej. Jej autorem jest kol. Adam Pietrzkiewicz członek Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej i Krośnieńskiego Regionu Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA.

Książka poświęcona jest historii regionalnej dotyczącej funkcjonowania  Policji Państwowej II RP, łączy ze sobą tematykę  z  zakresu: nauk prawnych,  dziejów administracji państwowej,  nauk o bezpieczeństwie wewnętrznym, socjologii.  Książka podzielona jest na III części tematyczne, zawiera 424 strony. Oprawa twarda, książka jest szyta, na wewnętrznych stronach okładki znajdują się mapy (zarys województwa lwowskiego oraz mapa II RP ukazująca okręgi policyjne).

Część I przybliża czytelnikowi  skomplikowaną materię  struktury administracji państwowej i samorządowej II RP w wymiarze  dotyczącym kwestii ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz  miejsca w tym Policji Państwowej. Rozdział  pierwszy i drugi dotyczy procesu tworzenia się polskich  organów bezpieczeństwa i porządku publicznego.  Rozdział trzeci to przedstawienie miejsca i roli policji w strukturze  administracji państwowej i samorządowej II RP, oraz wybrane zagadnienia organizacyjne.  Rozdział czwarty to opis służby w Policji Państwowej i jej specyfiki, szkolenie oraz normatywne uprawnienia i obowiązki funkcjonariuszy. Rozdział piąty ma charakter prawny przedstawiający analizę obowiązującego ustawodawstwa państw zaborczych, które obowiązywało na ziemiach polskich po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.  W ramach ogólnego i normatywnego spojrzenia zaprezentowany został zarys historyczny powstania polskiego kodeksu  postępowania karnego oraz główne pojęcia  i podział postępowania przygotowawczego.
Druga część „ Portret zbiorowy funkcjonariuszy PP z regionu krośnieńskiego  zamordowanych w Twerze…” zawiera biogramy  funkcjonariuszy. Dotyczy  to zarówno tych  policjantów, którzy zostali   ofiarami sowieckiego ludobójstwa oraz tych, którzy uniknęli śmierci na Wschodzie.

W części trzeciej  ukazane są  sylwetki przedwojennych policjantów z ziemi krośnieńskiej, którzy po wyzwoleniu z okupacji hitlerowskiej, podjęli służbę w szeregach Milicji Obywatelskiej do 1947 roku.

Aneks książki zawiera  zarys historii ziemi krośnieńskiej opis źródeł  dochodów i utrzymania się ludności tego regionu. Kończy się na I wojnie światowej w regionie.

Książka  w swojej treści dotyka fundamentalnych problemów historyczno-socjologicznych, a przede wszystkim regionalnych. Zawiera bogaty materiał ikonograficzny opisywanego okresu czasu.

Publikacja wpisuje się tematycznie w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości, ukazuje patriotyczny  udział  policjantów w kształtowaniu niepodległego państwa, ich ofiary życia oddane za Polskę. W dniu 24 lipca 2019 roku Policja obchodzić będzie 100 rocznicę powołania przez Sejm II RP tejże formacji.

Książka  kierowana jest do szerokiego grona czytelników w celu przybliżenia pamięci o ludziach i formacji jaką była Policja Państwowa.

Dystrybutorem i sprzedawcą jest Adam Pietrzkiewicz,  tel. 502 322 836, e-mail: svidnik@o2.pl.

Możesz również polubić…