LOTOS Bezpieczna droga do szkoły

Inauguracja programu „LOTOS Bezpieczna droga do szkoły”w powiecie przemyskim w roku szkolnym 2011/2012.

 

Grupa LOTOS Spółka Akcyjna w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu organizuje już od kilku lat akcję „LOTOS – Bezpieczna droga do szkoły”. Program skierowany jest do uczniów klas pierwszych szkół podstawowych na terenie województwa pomorskiego, powiatu bielskiego, powiatu jasielskiego, a od 2011 roku również do uczniów powiatu przemyskiego.

 

Głównym założeniem programu jest edukacja najmłodszych uczestników ruchu drogowego, czyli dzieci z zakresu bezpiecznego poruszania się po drodze, wyposażenie w elementy odblaskowe i tym samym zwiększenie ich bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Program zakłada prowadzenie w zespole działań profilaktyczno-wychowawczych, mających na celu wdrażanie, utrwalanie prawidłowych i bezpiecznych zachowań na drodze oraz poprawienie bezpieczeństwa dzieci. Realizatorami programu będą policjanci, eksperci BRD, członkowie Przemyskiego regionu IPA, nauczyciele oraz rodzice.

W organizację i prowadzenie programu składającego się z dwóch etapów dystrybucji materiałów edukacyjnych, a następnie przeprowadzenie konkursu rysunkowego na szczeblu powiatu przemyskiego włączył się Przemyski Region Internationale Police Association (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) – Sekcja Polska.

Patronat honorowy nad realizacją programu objęli: Starosta Przemyski – Pan Jan Pączek, Przewodniczący Konwentu Wójtów Powiatu Przemyskiego – Pan Witold Kowalski i Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Przemyślu – Pan Ryszard Kulej.

Bieżącą edycję akcji „LOTOS – Bezpieczna droga do szkoły” zainaugurowaliśmy w dniu 4 października 2011 roku konferencją w Starostwie Przemyskim. Wzięli udział zaproszeni samorządowcy : Wicestarosta Przemyski, Wójtowie Gmin, Dyrektor WORD w Przemyślu, nauczyciele i pracownicy Gminnych Zespołów Obsługi Szkół i Przedszkoli, Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Przemyskiego, Prezes Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego, przedstawiciele Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Przemyślu, Prezes Centrum Ratownictwa Medycznego w Jarosławiu, przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu, Bieszczadzkiego Regionu IPA, Przemyskiego Regionu IPA oraz przedstawiciele lokalnych środków masowego przekazu.

W trakcie konferencji zostały przedstawione podstawowe założenia akcji „LOTOS Bezpieczna droga do szkoły”, zasady przekazywania materiałów edukacyjnych i odblaskowych maskotek oraz prowadzenia konkursu rysunkowego „Uwolnić odblaski” kończącego edycję programu w roku szkolnym 2011/2012. Prezentacje prowadził Prezes Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego Pan Józef Biernacki.

Kolejnym etapem programu będzie dystrybucja w najbliższych dniach pakietów edukacyjnych przekazanych dla Przemyskiego Regionu IPA przez Grupę LOTOS S. A. z siedzibą w Gdańsku, w skład których wchodzą: książeczka edukacyjna, materiały edukacyjne na płycie CD, gra planszowa oraz odblaskowa zawieszka -„delfinek” . Zestawy, za pośrednictwem policjantów członków Przemyskiego Regionu IPA, trafią do wszystkich pierwszoklasistów szkół podstawowych na terenie powiatu przemyskiego oraz Szkoły Podstawowej nr 8 w Przemyślu przy ul Sobótki w następujących ilościach:

– Gmina Bircza (81);

– gmina Dubiecko (143);

– gmina Fredropol (94);

– gmina Krasiczyn (57);

– gmina Krzywcza (67);

– gmina Medyka (64);

– gmina Przemyśl (109);

– gmina Stubno (56);

– gmina Orły (99);

– gmina Żurawica (150);

– Szkoła Podstawowa nr 8 w Przemyślu (15).

W ramach programowych działań, policjanci, instruktorzy BRD WORD, członkowie Przemyskiego Regionu IPA odwiedzą pierwszoklasistów ze szkół podstawowych, aby opowiedzieć im o najważniejszych zasadach bezpiecznego poruszania się po drogach. Wszyscy uczniowie otrzymają od nich odblaski i zestawy edukacyjne (książeczka, materiały multimedialne na CD, gry planszowe). W ciągu roku szkolnego 2011/2012 program realizować będą nauczyciele przy zaangażowaniu rodziców. Do szkół trafi ponad 940 sztuk pakietów, tyle samo zawieszek odblaskowych „delfinków” oraz ponad 1.880 naklejek odblaskowych na tornistry (po dwie naklejki w pakiecie).

Poznanie zagadnień bezpieczeństwa ruchu drogowego wymaga przyswojenia przez dziecko pewnych definicji, rozumienia znaczenia znaków i sygnałów drogowych, a przede wszystkim nabycia umiejętności prawidłowego i bezpiecznego poruszania się na drodze. Edukację tą należy zaczynać od najmłodszych. Do działań niezbędne są odpowiednie materiały edukacyjne. Wymogi takie w pełni spełnia program „LOTOS-Bezpieczna droga do szkoły”. Realizacja programu celowo rozciąga się w czasie (trwa cały rok) i zwieńczona jest tuż przed wakacjami, aby przestrzeganie przepisów zakorzenione podczas realizacji programu stało się nawykiem.

Wspólna realizacja programu w zespole przez policjantów, instruktorów BRD i nauczycieli przy zaangażowaniu rodziców pozwoli w końcowym efekcie na: – poznanie i stosowanie przez dzieci podstawowych zasad poruszania się po drodze, – zrozumienie dlaczego warto być widocznym na drodze zarówno w ciągu dnia jak i wieczorem, ważne jest ciągłe noszenie elementów odblaskowych.

Osoba poruszająca się po nieoświetlonej drodze, nie posiadająca na wyposażeniu elementów odblasków, jest widoczna dopiero z odległości około 30 metrów. W takiej sytuacji kierowca jadący zgodnie z dozwoloną prędkością ma niespełna sekundę na odpowiednią reakcję, aby zwolnić i bezpiecznie wyminąć pieszego. Prawidłowo umieszczony element odblaskowy na plecaku czy ubraniu dziecka zwiększa widoczność pieszego z odległości 5 razy większej, czyli około 150 metrów.

Wyrażamy nadzieję, że organizowanie corocznego programu edukacyjno-prewencyjnego „LOTOS Bezpieczna droga do szkoły” pozwoli na kształtowanie odpowiednich postaw pierwszoklasistów, jak również dorosłych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

W konferencji inaugurującej program uczestniczyli:

Kudła Marek – Wicestarosta przemysk

Kulej Ryszard – Dyrektor WORD

Biernacki Józef – Prezes JKMiRD w Jaśle

Kowalski Jerzy Wójt – Gminy Krasiczy

Iwasieczko Marek Wójt – Gminy Medyka

Słubicki Janusz – Wójt Gminy Stubno

Szabaga Janusz – Wójt Gminy Żurawica

Jakubowska Maria – Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Przemyskiego

Babska Lucyna – Dyrektor SP nr 8 w Przemyślu

Rzepa Jacek Przewodniczący – Bieszczadzkiego Regionu IPA

Prokop Leszek – Bieszczadzki Region IPA

Luchowski Jerzy – N-k Wydziału Prewencji KMP P-śl

Kiełtyka Wojciech – Komendant KP Medyka

Kolczak Waldemar – Z-ca Komendanta KP Medyka

Dyjak Mirosław – Rzecznik prasowy KMP P-śl

Czechowska Małgorzata – Wydział Prewencji KMP Przemyśl

Kruczek Jerzy – Kierownik PP Żurawica

Urban Krzysztof – Kierownik PP Bircza

Kurkiewicz Ryszard – Kierownik PP Krasiczyn

Zioło Ryszard Kierownik – PP Dubiecko

Chodorowski Marek – Rewir Dzielnicowych KMP Przemyśl

Lechowicz Leszek – IPA Region Przemyśl

Fejdasz Alicja – IPA Region Przemyśl

Dołhun Janusz – IPA Region Przemyśl

Nauczyciele SP z gmin: Przemyśl; Dubiecko; Fredropol; Krzywcza; Orły

Kostka Maria; Biały Beata; Kostuś Danuta; Monika Radochońska; Wiech Grażyna;

Rygiel Ewa; Król Anna; Buś Sylwia

Media:

Tygodnik -Życie Podkarpackie

Dziennik – Super Nowości Dziennik- Nowiny

Telewizja kablowa „TOYA”

Telewizja – Obiektyw Jasło

Możesz również polubić…