Jubileusz 20-lecia IPA na Podkarpaciu

Podkarpacka Grupa Wojewódzka Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji działa na Podkarpaciu już 20 lat. W dniu 20 października w Rzeszowie członkowie PGW, wspólnie z kolegami z Sekcji Ukrainy, Śląskiej Grupy Wojewódzkiej, przedstawicielami służb mundurowych oraz przyjaciółmi i sympatykami stowarzyszenia świętowali ten jubileusz.

 

Służyć poprzez przyjaźń” w esperanto „Servo per amikeco”– już od 20 lat idea ta przyświeca polskim policjantom i funkcjonariuszom Straży Granicznej działającym w Stowarzyszeniu, w tym również ponad 800 osobowej liczbie członków Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej. IPA uczy wrażliwości, kultury bycia, porozumienia i pozwala nam być lepszym człowiekiem. To właśnie u nas rodzi się ten niepowtarzalny klimat i duch organizacji przyjaznej policjantom i przyjaznej ludziom.

W dniu 20 października 2012 roku Podkarpacka Grupa Wojewódzka Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA (International Police Association) uroczyście obchodziła jubileusz 20-lecia działania struktur na Podkarpaciu. Na uroczystości do Rzeszowa przybyli szacowni goście: insp. Zdzisław Stopczyk – Podkarpacki Komendant Wojewódzki Policji, nadinsp. Józef Jedynak – były Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie, gen. Vasyl Ryaboshapko – Przewodniczący Lwowskiego Oddziału Sekcji Ukraińskiej IPA, mjr Dariusz Brzeżański – Zastępca Komendanta WKU w Rzeszowie, dr. Mieczysław Janowski – były Prezydent Rzeszowa, insp. ZS Marek Matuła – Komendant Główny Związku Strzeleckiego „Strzelec”, przedstawiciele Śląskiej Grupy Wojewódzkiej – kol. Dariusz Walczak i Zygmunt Kondracki, sympatycy IPA wspierający działalność stowarzyszenia oraz koleżanki i koledzy z Regionów. W uroczystościach udział wzięło prawie 100 osób.

Wszystkich zaproszonych gości serdecznie powitał kol. Marian Majowicz – Prezes Podkarpackiej Grupy. W trakcie uroczystości wręczone zostały odznaki XX-lecia IPA. Otrzymali je: Iwona Drozdowska, Danuta Gwóźdź, Marian Majowicz, Roman Florek, Lucjan Hałoń, Franciszek Rybczyński, Ryszard Tyczyński. Z okazji jubileuszu 20-lecia IPA na Podkarpaciu Zarząd Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej IPA za zasługi dla Stowarzyszenia i jego rozwoju na Podkarpaciu postanowił wprowadzić okolicznościowe wyróżnienie dla osób spoza Stowarzyszenia jak również członków International Police Association.

Za szczególne zasługi we wspieraniu działalności struktur Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej na uroczystościach wyróżnienia otrzymali:

1. Pan inspektor Zdzisław Stopczyk – Podkarpacki Komendant Wojewódzki Policji.

2. gen. Vasyl Ryaboshapko – Przewodniczący Lwowskiego Oddziału Sekcji Ukraińskiej IPA,

3. Pan Marek Mroczka

4. ks. Roman Grądalski

5. Pan Roel C. Respecia

6. Pan Leszek Bać

7. Pan Józef Ambrozowicz

Za szczególne zasługi dla rozwoju Podkarpackiej Grupy i propagowaniu idei IPA czyli działania poprzez przyjaźń bez względu na różnice polityczne, kulturowe i wszystkie inne – wyróżnienia otrzymali członkowie IPA: Iwona Drozdowska, Władysław Marszałek, Bogusław Łach, Wiesław Borowiec, Wacław Żurad.

Ponadto za najaktywniejszą działalność wyróżnienia otrzymały n/w Regiony PGW:

1. Region Bieszczadzki SG – Przemyśl

2. Region Bieszczady – Sanok

3. Region Krosno

Po zakończeniu części oficjalnej przy suto zastawionych stołach i dobrych nastrojach rozpoczęto biesiadowanie do późnych godzin nocnych. Był to czas i okazja po temu, żeby oddać się wspomnieniom, bo przecież dwie dekady działalności to ogrom wspomnień. Do wspomnień inspirowała również zorganizowana wystawa fotograficzna obrazująca w pewnej części Naszą historię.

Wszystkim tym, którzy przyczynili się do uświetnienia naszego jubileuszu, Zarząd Podkarpackiej Grupy International Police Association – Sekcja Polska składa serdeczne podziękowania.

tekst: Jan Faber

zdjęcia: Tomasz Stępień

Możesz również polubić…