Legitymacje od stycznia 2015 roku

 

Zgodnie z uchwałą z dnia 17 października 2014 roku Krajowego Zarządu Sekcji Polskiej od 1 stycznia 2015 roku obowiązuje nowy wzór legitymacji. Jest to legitymacja jednoroczna. Zgodnie z deklaracją Referatu Legitymacji SP, legitymacje na 2015 rok będą dostępne w Regionie od 15 grudnia. Składki członkowskie za 2015 rok w Przemyskim Regionie przyjmowane będą od 15 grudnia na dotychczasowych zasadach wyznaczonych przez Walne Zgromadzenie (termin do 31 marca 2015 roku).

 

 

Istnieje możliwość opłacenie składki przelewem na konto Przemyskiego Regionu IPA:
Numer konta : 47 8642 1155 2015 1506 0396 0001 Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/Przemyśl.

Jako tytuł przelewu należy podać „składka za 2015 rok”.

Potwierdzenie przelewu należy przesłać mailem na adres: przewodniczacy@ipaprzemysl.pl.

Może Ci się również spodoba