PIKNIK RODZINNY – ZAPISY DO 17 MAJA

Regiony: Bieszczadzki i Przemyski IPA wraz z Zarządem Oddziałowym NSZZ FSG Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej  organizują w dniu 25 maja 2024 roku  w godz. 12:00 – 18:00  Piknik Rodzinny z okazji Święta Straży Granicznej  oraz XV-lecia Bieszczadzkiego Regionu IPA.  Piknik odbywał się będzie na terenie Komendy Oddziału  BiOSG. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam członków Przemyskiego Regionu oraz  policjantów i pracowników Policji wraz dziećmi do rodzinnego spędzenia wolnego czasu, wspólną fajną zabawę  oraz spotkania integracyjne. Dzieci  uczestniczące w Pikniku muszą być pod opieką osoby dorosłej.

Koszt talonu żywnościowego dla członków IPA – 40 zł od osoby.
Koszt talonu żywnościowego  od niezrzeszonych – 60 zł od osoby.

Zapisy telefoniczne (+48 667 666 090) lub mailowe (janfaber@ipaprzemysl.pl) przyjmowane będą w terminie do 17 maja. W zgłoszeniu należy podać nazwisko i imię dziecka oraz nazwisko i imię opiekuna.  Szczegółowych informacji można uzyskać telefonicznie.

Wpłaty przyjmowane będą na rachunek bankowy Regionu 04 1090 2750 0000 0001 3709 8244    Santander O/Przemyśl lub  – tytuł “Piknik” lub w siedzibie Regionu.

Wykupione talony będzie można odebrać w siedzibie Przemyskiego Regionu lub po uzgodnieniu w czasie  pikniku w namiocie Przemyskiego Regionu IPA.

Organizatorzy zabezpieczają możliwość  zakupu talonu podczas pikniku (wyłącznie za gotówkę).

tekst. J. Faber

Możesz również polubić…