PRZEKAŻ 1% PODATKU – POMÓŻ NAM POMAGAĆ

Członkowie i Przyjaciele IPA…
Drodzy podatnicy!

Od  15 lat Przemyski Region Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji tworzy więzy wzajemnej przyjaźni wśród funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej oraz innych służb porządku prawnego. Od lat aktywnie prowadzimy liczne programy, które z jednej strony integrują całe środowisko służb działających dla bezpieczeństwa naszego kraju, ale również pozytywnie oddziałują na lokalne społeczności. Jesteśmy stowarzyszeniem neutralnym. Naszym celem jest niesienie pomocy oraz budowanie więzi bezinteresownej przyjaźni  i koleżeństwa. Naszą dewizą jest „Służyć poprzez przyjaźń”.

Od 6 lat Region jest współorganizatorem Mistrzostw Polski Służb Mundurowych w Siatkówce Plażowej. Propagujemy inicjatywy sportowe oraz wspieramy udział Naszych Członków zwłaszcza w biegach. Pomagamy rozwijać policyjne programy promujące idee porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym; prowadzić działalność charytatywną i socjalną, wspomagać rozwój wspólnot lokalnych, nadal będziemy kontynuować wspieranie akcji na rzecz bezpieczeństwa dzieci oraz nieść pomoc pracownikom i emerytom Policji i Straży Granicznej w sytuacjach kryzysowych.

Początek roku to czas realizacji nowych planów i zamierzeń. Z ogromną wdzięcznością spoglądamy na dotychczasowe efekty szczodrości naszych Członków, Przyjaciół i Sympatyków. Dziękując za udzielone wsparcie z 2021 roku z nadzieją i gorącą zachętą zwracamy się o wsparcie Przemyskiego Regionu w kolejnym roku.

W imieniu Prezydium
Jan Faber – przewodniczący

Możesz również polubić…