Przekazanie sprzętu dla KP Radymno

Przemyski Region Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji w ramach realizacji zadań pożytku publicznego wsparł rzeczowo Komisariat Policji w Radymnie. Przewodniczący Regionu w obecności Komendanta Powiatowego Policji w Jarosławiu Pana młodszego inspektora Henryka Moskwy przekazał Komendantowi Komisariatu Policji w Radymnie podkom. Jarosławowi Wojtak sprzęt wartości 1.000 zł. Mamy nadzieję, że ta skromna pomoc ułatwi kolegom z KP Radymno realizację zadań służbowych.

Tekst. J. Faber
Zdjęcia. M. Gałuszka

Może Ci się również spodoba