Przemyskie wybory 2016

30 września obradowało Walne Zgromadzenie Członków Przemyskiego Regionu IPA. Po upływie kadencji Zgromadzenie wybrało władze Regionu. Tradycyjnie była to okazja do wspólnego spędzenia czasu przy grillu.

Po upływie kadencji 2013-2016 zgodnie ze Statutem Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji zwołane zostało Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. Odbyło się ono w gościnnych progach Domu Weselnego „AGA: w Pikulicach. Po udzieleniu ustępującemu Prezydium i Komisji Rewizyjnej absolutorium, uczestnicy wybrali na kadencję 2016-2019 nowe władze w składzie:

Zarząd Regionu:
Przewodniczący – kol. Jan Faber
Sekretarz – kol. Leszek Lichacz
Skarbnik – kol. Alicja Fejdasz
Członkowie Zarządu: kol. Robert Janicki, kol. Jerzy Michael, kol. Wojciech Skorża

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – kol. Marek Hajduk
Członkowie – kol. Maciej Sochacki, kol. Wojciech Wysocki

Tradycyjnie po zakończeniu obrad wszyscy spotkali się na grillowaniu. Była to okazja do podziękowania tym członkom IPA, którzy wspierali Prezydium w działalności statutowej. Przewodniczący wręczył im skromne IPOWSKIE upominki. Razem z nami bawili się koledzy z Bieszczadzkiego Regionu IPA. Przy pięknej słonecznej pogodzie, smacznych potrawach z grilla spędziliśmy kilka godzin w miłej przyjacielskiej atmosferze.

Tekst: J. Faber
Zdjęcia: W. Skorża

Możesz również polubić…