SIATKÓWKA – GALA I ODZNACZENIA

Tegoroczne VII Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych  w Siatkówce Plażowej – Twierdza Przemyśl 2023  tradycyjnie były okazją do podziękowań za wspieranie działalności statutowej Regionów Bieszczadzkiego i Przemyskiego oraz za pomoc w ich organizacji.

Na uroczystej Gali odznaczeniami Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji „ Krzyż Zasługi IPA Sekcja Polska”  uhonorowani zostali: Marcin Pastuszak, Roman Bigdon, Krzysztof Brózda, Zbigniew Kolc. Srebrnymi medalami okolicznościowymi „Za wyróżniającą się działalność statutową” uhonorowani zostali koledzy z Bieszczadzkiego regionu IPA: Witold Kość i Mariusz Bojczyk. Dekoracji dokonali: kol. Adam Mateńko – członek Prezydium Krajowego zarządu Sekcji Polskiej IPA oraz kol. Adam Pietrzkiewicz – prezes Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej IPA.

Prezydium Przemyskiego Regionu Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji w dowód uznania, najwyższego szacunku oraz wdzięczności za dotychczasową długoletnią współpracę z Przemyskim Regionem, a także krzewienie w społeczeństwie idei „Servo per amikeco – służyć poprzez przyjaźń” nadało honorowy tytuł „PRZYJACIEL PRZEMYSKIEGO REGIONU IPA”  MISTRZOM ŚWIATA (1974) I OLIMPIJSKIM (1976): Ryszardowi Boskowi, Stanisławowi Gościniakowi, Markowi Karbarzowi, Mirosławowi Rybaczewskiemu, Włodzimierzowi Stefańskiemu. Certyfikaty wręczyli: kol. Jan Faber –przewodniczący i kol. Monika Rosicka-Gargol – z-ca sekretarza Regionu.

Legitymacje „Zasłużony dla IPA Sekcja Polska”    otrzymali: Jacek Kasprzyk, Zbigniew Kloc oraz Tomasz Jobczyk. Wręczyli je: kol. Adam Mateńko – członek Prezydium Krajowego zarządu Sekcji Polskiej IPA, kol. Adam Pietrzkiewicz – prezes Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej IPA oraz kol. Marek Samek – przewodniczący Bieszczadzkiego Regionu IPA.

Tekst: J. Faber
Zdjęcia: archiwum Regionu

Możesz również polubić…