Składka członkowska IPA za 2018

Szanowne Koleżanki i Koledzy Przemyskiego Regionu IPA.
Prezydium Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej IPA dysponuje już legitymacjami członkowskimi na 2018 rok. Składkę można wpłacać w siedzibie Regionu lub na rachunek bankowy: 47 8642 1155 2015 1506 0396 0001, Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/Przemyśl. Tytuł wpłaty „składka 2018”. Wysokość składki bez zmian- 100 zł. Termin opłacenia składki – 31 marca.

Możesz również polubić…