SKŁADKA CZŁONKOWSKA ZA 2024 ROK

Szanowne Koleżanki i Koledzy Przemyskiego Regionu IPA.

Od 1 stycznia 2024 roku składkę członkowską można wpłacać na rachunek bankowy: 04 1090 2750 0000 0001 3709 8244, Santander Bank Polska O/Przemyśl. Tytuł wpłaty „Składka 2024” lub w siedzibie Regionu.

Wysokość składki – 120 zł. Przypominam o terminie opłacenia składki – do 31 marca.

Dystrybucja legitymacji papierowych, naklejek i gadżetów (plecaków) będzie realizowana niezwłocznie po ich otrzymaniu z Prezydium Podkarpackiej Grupy Wojewódzkie IPA. W pilnych przypadkach (na indywidualne zgłoszenia) możliwe będzie wydanie legitymacji elektronicznych.

Możesz również polubić…