WALNE ZEBRANIE WYBORCZE W PRZEMYSKIM IPA

Walne Zebranie Członków Przemyskiego Regionu IPA  udzieliło absolutorium  ustępującemu Prezydium oraz  wybrało władze na kadencję 2023-2027.

Na dzień  28 kwietnia 2023 roku  zgodnie z wymogami statutowymi Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji  zostało zwołane Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Przemyskiego Regionu IPA. Zebranie Najwyższego Organu Władzy  w Regionie  to nie tylko ocena działalności Prezydium i Komisji Rewizyjnej,  lecz także okazja do uroczystego wręczenia odznaczeń, wyróżnień i podziękowań.

Kol.  Jan Faber pełniący punkcję Prezesa Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej, wspólnie z kol. Jackiem Rzepą- członkiem Prezydium Zarządu PGW oraz kol. Moniką Rosicką-Gargol wręczyli brązowe medale „ZA WYRÓŻNIAJĄCĄ SIĘ DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ”  kolegom: Leszkowi Lechowiczowi oraz Arturowi Ważnemu.

Dwaj koledzy: Bogusław Dejnak oraz Marek Koszelik  zostali uhonorowani certyfikatami X LAT  stażu w IPA wystawionymi przez Prezydenta oraz Sekretarza Generalnego Sekcji Polskiej IPA.

Działalność statutowa i pożytku publicznego opiera się miedzy innymi na wolontariacie jego członków oraz wspieraniu realizacji tych zadań przez osoby,  którym bliskie są cele i motto Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji „SERVE PER AMIKECO” – SŁUŻYĆ POPRZEZ PRZYJAŹŃ. Osobom takim przyznawany Honorowy Tytuł „ZASŁUŻONY DLA IPA SEKCJA POLSKA”. W tym roku Krajowy Zarząd Sekcji Polskiej IPA na wniosek  Prezydium Przemyskiego Regionu  nadał taki tytuł Pani BARBARZE BARWIKOWSKIEJ-WANDAS.  Potwierdzeniem nadania tego tytułu jest legitymacja, którą wraz z podziękowaniem wręczył Przewodniczący Regionu.  

Zebrani pozytywnie ocenili działalność Prezydium i Komisji Rewizyjnej w 2022 roku oraz w kadencji – lata 2019-2023. Przewodniczącym Regionu ponownie został kol. Jan Faber. W skład Prezydium weszli: kol. Monika Rosicka-Gargol, kol. Alicja Fejdasz, kol. Wojciech Skorża, kol. Damian Chabko, kol. Cezary Cieplak oraz kol. Bogusław Kasprowicz.

Skład Komisji Rewizyjnej pozostał bez zmian.  Przewodniczy jej  kol. Marek Hajduk, a towarzyszyć mu będą koledzy: Maciej Sochacki i Wojciech Wysocki.

Tekst:  J. Faber
Zdjęcia: Archiwum Regionu

Możesz również polubić…