Walne Zgromadzenie Przemyskiego Regionu – 24 marca 2017 roku

Prezydium zaprasza wszystkie Koleżanki i Kolegów Członków Przemyskiego Regionu International Police Association– Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji na Walne Zgromadzenie Członków Regionu. Obrady Zgromadzenia odbędą się w dniu 24 marca 2017 roku (piątek) o godz. 15:30 w auli Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu przy ul Bohaterów Getta 1.

tekst: J.Faber

Możesz również polubić…