Walne Zgromadzenie Przemyskiego Regionu – 27 marca 2018 roku

Prezydium zaprasza wszystkie Koleżanki i Kolegów Członków Przemyskiego Regionu International Police Association – Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji na Walne Zgromadzenie Członków Regionu. Obrady Zgromadzenia odbędą się w dniu 27 marca 2018 roku (wtorek) o godz. 15:30 w auli Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu przy ul Bohaterów Getta 1.

Tekst: J.Faber

Może Ci się również spodoba