WYBORY WŁADZ PODKARPACKIEJ GRUPY WOJEWÓDZKIEJ

Podkarpacka Grupa Wojewódzka ma nowe władze na kadencję 2023-2027 wybrane na Zebraniu Delegatów w Boguchwale. W dniu 24 czerwca w hotelu ODEON w Boguchwale obradowali Delegaci Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej podsumowując działalność władz w kadencji 2019-2023 oraz wybierając władze na następna kadencję.

Grupą kierował będzie Prezes kol. Adam Pietrzkiewicz, a wspierać go będą:

  • kol. Piotr Furmanek – sekretarz Prezydium Zarządu,
  • kol. Iwona Drozdowska – z-ca sekretarza Prezydium Zarządu,
  • kol. Sebastian Trala – skarbnik Prezydium Zarządu,
  • kol. Beata Raus – członek Prezydium Zarządu,
  • kol. Robert Gomułka ­– członek Prezydium Zarządu.

W skład Zarządu Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej wchodzi po jednym przedstawicielu każdego Regionu (są to ich przewodniczący).

Delegaci wybrali również członków organu kontrolnego. Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej przewodniczy kol. Zbigniew Wróbel, a w jej skład wchodzą koledzy: Krzysztof Bester, Witold Kramarz oraz Artur Ważny.

Zebranie Delegatów było okazją do wręczenia odznaczeń:

  • Srebrnym Krzyżem Zasługi IPA Sekcja Polska odznaczeni zostali: kol. Alicja Fejdasz i kol. Bogusław Łach,
  • Brązowym Krzyże Zasługi IPA Sekcja Polska odznaczeni zostali: kol. Zdzisław Kwiek i Pan Tadeusz Fejdzasz,
  • Srebrnym medalem okolicznościowym „Za wyróżniającą się działalność statutową” odznaczeni zostali kol. Andrzej Krawczyk i kol. Marek Gajda.

Brązowym medalem okolicznościowym „Za wyróżniającą się działalność statutową” odznaczeni zostali: kol. Monika Rosicka-Gargol, kol. Marek Hajduk, kol. Wojciech Skorża, kol. Piotr Frumanek, kol. Artur Wypasek, kol. Mariusz Wojnar, kol. Sebastian Trala i kol. Jacek Siek.

Odznaczenia wręczali: Członek Prezydium Krajowego Zarządu kol. Adama Mateńko, Prezes PGW – kol. Jan Faber oraz Skarbnik Sekcji Polskiej – kol. Adam Pietrzkiewicz.

tekst: J. Faber
zdjęcia: archiwum PGW

Możesz również polubić…