Wyróżnienie dla Przemyskiego Regionu

W dniu 25 września 2015 roku Przewodniczący Przemyskiego Regionu IPA otrzymał z rąk Komendanta Głównego Straży Granicznej generała dyw. SG Dominika Tracza podzię- kowania za aktywne współdziałanie ze Strażą Graniczną oraz Regionem Bieszczadzkim SG. W spotkaniu uczestniczył również Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Piotr Patla.

Komendant Główny Straży Granicznej wręczając grawerton podziękował Przewodniczącemu za wieloletnie zaangażowanie i współpracę ze Strażą Graniczną oraz pomoc w organizacji wydarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych dla funkcjonariuszy i ich rodzin, a także za działalność na w zakresie pożytku publicznego. Grawerton zostanie umieszczony w siedzibie Regionu na honorowym by przypominać wszystkim motto Stowarzyszenia „Servo Per Amikeco” i jakże aktualną maksymę Josepha Conrada Korzeniowskiego (dedykacja na nim umieszczona):

„Nie wyobrażałem sobie, aby mogły istnieć ściślejsze więzy ponad te, które stwarza między ludźmi wspólna służba, przynależność do tego samego okrętu i tej samej załogi…”.

Może Ci się również spodoba