Zaproszenie na siatkówkę plażową- 22 sierpnia 2015

Prezydia Regionów IPA Przemyskiego i Bieszczadzkiego SG oraz Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG BiOSG zapraszają kolegów z Regionów Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej oraz funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych: Policji, Straży Granicznej, Więziennictwa, Wojska Polskiego, Straży Miejskiej, Służby Celnej, Służby Leśnej województwa podkarpackiego do udziału w VI Turnieju Siatkówki Plażowej Służb Mundurowych.
Puchary i nagrody wręczać będą reprezentanki kadry Rzeszowskiego Klubu Sportowego  „DEWELOPRES”.

 

Załączniki:
1. Regulamin VI Turnieju Plażówki Służb Mundurowych – PRZEMYŚL 2015.

Jan Faber

Może Ci się również spodoba