Aktywacja usługi, aneks

Imię i nazwisko (wymagane)

Region IPA

Pełna nazwa jednostki służby/pracy

PESEL

Nr dowodu osobistego

Adres korespondencyjny

Adres email (wymagane)

---

Szczegóły oferty: NOWA UMOWA
(wypełnić tylko w przypadku zawierania nowej umowy)

Nazwa taryfy

Nowy numer
TAK

Ilość kart SIM

Przeniesienie
TAK

Numery telefonów (w przypadku zaznaczenia opcji "Przeniesienie")

Ilość SIM do przeniesienia

Sposób przeniesienia

Nazwa operatora

Data cesji na Region Przemyski

---
Szczegóły oferty: ANEKS - PRZEDŁUŻENIE UMOWY
(wypełnić tylko przy przedłużaniu umowy)

Nazwa taryfy

Ilość kart SIM

Numery telefonów

Nazwa, model, kolor wybranego telefonu oraz kwota dopłaty do taryfy

Rodzaj faktury
elektronicznapapierowa

---
Tel. kontaktowe

Tel. stacjonarny

Tel. komórkowy

Tel. służbowy