SKŁADKA CZŁONKOWSKA IPA ZA 2021

Szanowne Koleżanki i Koledzy Przemyskiego Regionu IPA.

Pod koniec grudnia Prezydium dysponować będzie legitymacjami członkowskimi oraz naklejkami IPA na 2021 rok.
Od 1 stycznia 2021 roku składkę członkowską można wpłacać na rachunek bankowy:  04 1090 2750 0000 0001 3709 8244, Santander Bank Polska o/Przemyśl. Tytuł wpłaty „Składka 2021” lub w siedzibie Regionu.
Wysokość składki bez zmian – 100 zł. Termin opłacenia składki – do 31 marca.

Jan Faber – przewodniczący Regionu

Może Ci się również spodoba