SKŁADKA CZŁONKOWSKA ZA 2023 ROK

Szanowne Koleżanki i Koledzy Przemyskiego Regionu IPA.

Prezydium dysponuje legitymacjami członkowskimi oraz naklejkami IPA na 2023 rok.

Od 1 stycznia 2023 roku składkę członkowską można wpłacać na rachunek bankowy: 04 1090 2750 0000 0001 3709 8244, Santander Bank Polska O/Przemyśl. Tytuł wpłaty „Składka 2023” lub w siedzibie Regionu.

Wysokość składki bez zmian – 100 zł. Przypominam o terminie opłacenia składki – do 31 marca.

Możesz również polubić…