SKŁADKA CZŁONKOWSKA ZA 2022 ROK

Szanowne Koleżanki i Koledzy Przemyskiego Regionu IPA.

Prezydium dysponuje legitymacjami członkowskimi oraz naklejkami IPA na 2022 rok.
Od 1 stycznia 2022 roku składkę członkowską można wpłacać na rachunek bankowy: 04 1090 2750 0000 0001 3709 8244, Santander Bank Polska o/Przemyśl. Tytuł wpłaty „Składka 2022” lub w siedzibie Regionu.

Wysokość składki bez zmian – 100 zł. Przypominam o terminie opłacenia składki – do 31 marca.

tekst. Jan Faber

Możesz również polubić…