IPA PLAY

KONTAKT

Artur Kutyła – KONSULTANT PLAY
tel. 665 007 833
artur.kutyla@sprzedaz.playmobile.pl

Jan FABER – IPA PRZEMYŚL
tel. 667 666 090
janfaber@ipaprzemysl.pl

Obsługa Grupy IPA PLAY
play@ipaprzemysl.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Aktywacja usługi, aneks

Sieć IPAPLAY w ramach oferty telefonii komórkowej firmy P4 została stworzona dla potrzeb członków Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji i ich rodzin. Korzystać z niej mogą funkcjonariusze, pracownicy Policji i Straży Granicznej (w tym emeryci i renciści tych służb), członkowie ich rodzin jak również osoby sympatyzujące ze Stowarzyszeniem.
Umowa zawierana jest na 12 lub 24 miesiące. W czasie trwania umowy nie ma możliwości zmiany abonamentu na niższy – na wyższy bez ograniczeń.

ZAWARCIE UMOWY

Złożenie zamówienia może nastąpić za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie u osób upoważnionych na stronie.
Przy składaniu zamówienia pocztą elektroniczna należy uruchomić zakładkę IPA PLAY (po prawej stronie), wypełnić formularz i przesłać zgłoszenie.
Przy telefonicznym składaniu zamówienia (dotyczy tych, którzy nie dysponują pocztą elektroniczna) należy podać następujące dane:
• nazwisko i imię,
• nazwa regionu IPA,
• pełna nazwa jednostki służby/miejsca pracy,
• adres zamieszkania, adres na który mają przychodzić faktury do zapłaty wraz z kodem pocztowym,
• wybraną taryfę,
• nazwę i model wybranego telefonu, kolor,
• nr telefonu kontaktowego (tel. stacjonarnego/tel. komórkowego/lub tel. służbowego).

Do każdego zgłoszenia (elektronicznego/telefonicznego) należy dołączyć:
• Członek IPA – (dowód osobisty + legitymacja IPA lub legitymacja służbowa z zasłoniętym numerem lub legitymacja emeryta/rencisty lub zaświadczenie o zatrudnieniu na formularzu Play),
• Spoza IPA – (dowód osobisty + jeden z dokumentów: legitymacja służbowa z zasłoniętym numerem lub legitymacja emeryta/rencisty) lub zaświadczenie o zatrudnieniu na formularzu Play,
• Inne dokumenty ustalane indywidualnie z konsultantem.

Przedstawiciel firmy PLAY po uzyskaniu zgody od osób upoważnionych Przemyskiego Regionu IPA na zawarcie umowy przygotowuje stosowne dokumenty. Dokumenty te będą podpisywane w siedzibie Regionu. Telefon zostanie przekazany wraz z umową do siedziby Regionu. Całą procedurę zawierania umowy każdy może otrzymać indywidualnie w formie elektronicznej.
Wszystkie osoby zainteresowane zawarciem umowy powinny kontaktować się z jedną z osób wskazanych z prawej strony: osoby reprezentujące PRZEMYSKI REGION IPA, a następnie konsultant PLAY. W sprawach technicznych informacji udzielają konsultanci PLAY. Przy internetowym przesyłaniu danych do zamówienia należy korzystać z zakładki na stronie – IPAPLAY
Umową mogą być objęte nowe aktywacje, bądź przeniesione numery z innych sieci. Przed wdrożeniem procedury przenoszenia należy skontaktować się z upoważnionym przedstawicielem Przemyskiego Regionu lub konsultantami IPA PLAY.
1. Przeniesienie numeru zarejestrowanego na indywidualne nazwisko w PLAY – sporządzenie cesji z osoby indywidualnej na PRZEMYSKI REGION IPA. Możliwość uzyskania pomocy ze strony konsultantów przy wykonaniu cesji po indywidualnym ustaleniu zakresu i możliwości. Ważne dla przenoszących numer z karty(pre-paid) na abonament!!! Zawarcie umowy na abonament może mieć miejsce gdy użytkownik korzysta z usług telekomunikacyjnych świadczonych przez P4 w formie przedpłaconej (pre-paid) przez co najmniej 3 miesiące (po cesji lub przypisaniu numeru na Przemyski Region) i utrzymuje w dniu zawarcia umowy okres ważności połączeń wychodzących.
2. Przeniesienie numeru zarejestrowanego na indywidualne nazwisko u pozostałych operatorów – sporządzenie cesji z osoby indywidualnej na PRZEMYSKI REGION IPA.
Konsultanci IPAPLAY gwarantują udzielenie indywidualnych instrukcji co do postępowania w każdym z przypadków, oraz jeśli tylko będzie to możliwe, zdalną pomoc przy rejestracji, lub cesji (ew. zmiany danych rejestracyjnych) dla posiadanego numeru.

WAŻNE DLA UŻYTKOWNIKÓW TELEFONÓW OFERTY IPA PLAY

• Telefony posiadają 24 miesięczną gwarancję (chyba że zapis w karcie gwarancyjnej poszczególnych modeli stanowi inaczej). Można je reklamować w każdym Punkcie Sprzedaży Sieci P4 – PLAY. Do złożenia reklamacji telefonu należy przedstawić kartę gwarancyjną i dowód zakupu (faktura lub umowa).
• Reklamacje dotyczące usług telekomunikacyjnych (rachunków, itp.) należy składać zgodnie z zasadami określonymi na stronie internetowej PLAY.
• Kontrola wydatków, zarządzanie usługami/promocjami przez swoją komórkę – informacje na stronie http://www.play.pl/pl/obsluga-klienta/faq/pierwsze-kroki/.
• Każda osoba podpisująca umowę na telefon w ofercie IPA PLAY jest upoważniona do zmian na swoim koncie, tzn. może kontaktować się z operatorem i decydować o wszelkich zmianach osobiście, w przypadku takiego kontaktu z Biurem Obsługi Klienta należy podać dane PRZEMYSKIEGO REGIONU IPA (nazwa, nip, adres, swoje nazwisko i imię). Dane te znajdują się na umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz na fakturach. Można je również znaleźć na stronie www.ipaprzemysl.pl w zakładce KONTAKT – DANE TELEADRESOWE.